Α. Βανταράκης, “Κοινωνικές ανισότητες, περιβάλλον & υγεία”, Νέα Υγεία, 09-10-11/2018


Α.Βανταράκης, Π.Κόκκινος, “Η Μοριακή Επιδημιολογία στη Διερεύνηση Επιδημιών”, ΚΕΕΛΠΝΟ Newsletter Σεπτέμβριος 2013


A.Βανταράκης, “Εργαστηριακή διευρεύνηση περιβαλλοντικών δειγμάτων για τις ιογενείς γαστρεντερίτιδες”, ΚΕΕΛΠΝΟ Newsletter Ιανουάριος 2013


Φράγκου Κ., Κόκκινος Π.,Γώγος Χ., Αλαμάνος Ι., Α.Βανταράκης. “Επιδημιολογία της Λεγιονέλλας στη Νοτιοδυτική Ελλάδα”, Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας 2011,Τόμος 8, τ.1, Σελ.9-14


Φιλιππίδου Σ., Α. Βανταράκης «Εντερόκοκκοι στο Περιβάλλον. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία» 2011, Ιατρική 2011, 100(2):113—126


Κ. Φράγκου, Ι. Αλαμάνος, Α. Βανταράκης, Λεγιονέλλα: ένα υδατογενές παθογόνο; Ιατρική, 2010


Α. Βανταράκης, Δ. Βενιέρη, Χ. Νικολαΐδης, Μ. Παπαπετροπούλου «Απομόνωση πολυανθεκτικών στελεχών Escherichia coli από το πόσιμο νερό και τα αστικά λύματα: Πιθανές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία». Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, 2007, 52(3):180-187


Βενιέρη Δ. και Βανταράκης Α. «Δημόσια Υγεία & διάκριση της ανθρώπινης και ζωικής προέλευσης της κοπρανώδους μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος». Ανασκόπηση, Ιατρική, 2006, 89(6): 483-494.


Βανταράκης Α. «Τεχνικές απομόνωσης ιών εντερικής προέλευσης από το υδάτινο περιβάλλον». Ανασκόπηση 2000. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας. 45(6): 650


Βανταράκης Α. «Ιοί εντερικής προέλευσης στο υδάτινο περιβάλλον» Ανασκόπηση, 1999. ΙΑΤΡΙΚΗ, 76(5):420-430.