Εθνικά Προγράμματα Επιστημονικός υπεύθυνος 1/2018-12/2020 «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 2015-σήμερα ΠΥΠΕ: Ιολογικές Αναλύσεις στο περιβάλλον και τα τρόφιμα, Μονάδα Παροχής υπηρεσιών 2011-2012 Κουπόνι επιχειρηματικότητας: Ανάπτυξη μεθόδου απολύμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής, χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ. 6/2007-6/2008 Ανθρώπινα Δίκτυα: «Μελέτη Μικροβιολογικής ποιότητας υδατίνου […]