Εθνικά Προγράμματα Επιστημονικός υπεύθυνος 10/2018-09/2021 Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 6/2018-05/2021 «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 2015-σήμερα ΠΥΠΕ: Ιολογικές Αναλύσεις […]