Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Προγράμματα Διεθνών Φορέων Επιστημονικός Υπεύθυνος 11/2019-06/2022 «No. 2019, “Establishment of Intercalated Program in Basic Medical Sciences in Jordan/ iBMS-JO” partner, funded by Erasmus KA2 (IKY), coordinated by University of Jordan 11/2018-10/2020 «Project No. 2017-1-EL01-KA202-036352, “DEAL” partner, funded by Erasmus KA2 (IKY), coordinated by SOSHU 2/2018-12/2021 «Health inequalities», funded by Joint Action/Chafea, σε συνεργασία με […]