Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Προγράμματα Διεθνών Φορέων Επιστημονικός Υπεύθυνος 2/2018-12/2021 «Health inequalities», funded by Joint Action/Chafea, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ 9/2017-8/2020 «Project No. 2017-1-EL01-KA202-036352, “SCORE: Developing the Skills of COmmunity and health workers working with Refugees” Coordinator, funded by Erasmus KA2 (IKY) 1/2017-12/2019 «Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special […]