Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό επίπεδο 2015-Σήμερα Συντονιστής/Καθηγητής/Διδάσκων στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» στα μαθήματα:«Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος», «Ειδική Επιδημιολογία», «Μικροβιολογία Περιβάλλοντος» «Παγκόσμια Δημόσια Υγεία», «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο» «Νέες Τεχνολογίες στην Υγιεινή Περιβάλλοντος» «Βιοηθική»,«Πώς να γράψετε μια ερευνητική πρόταση» 2012-2014 Συντονιστής-Καθηγητής/Διδάσκων στο ΠΜΣ «Βασικές Ιατρικές Επιστήμες» στα μαθήματα: «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο», «Μοριακή και Γενετική […]