Προγράμματα Δημόσιων/Ιδιωτικών φορέων Επιστημονικός υπεύθυνος 02/2009-06/2021 «Ανίχνευση ιών και παρασίτων στο δίκτυο πόσιμου νερού του Δ. Θεσσαλονίκης και στον ποταμό Αλιάκμονα», Χρηματοδοτούμενο από Ε.Υ.Α.Θ. 01/2009-12/2019 «Ποιότητα νερών κολυμβητικής δεξαμενής ΠΕΑΚ» χρηματοδοτούμενο από  ΠΕΑΚ 10/2012-06/2013 «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου θερμικής απολύμανσης και εκτίμηση βέλτιστων συνθηκών αυτής με χρήση πειραματικής διάταξης εργαστηριακής κλίμακας- ανάπτυξη θρεπτικού υλικού» χρηματοδοτούμενο […]