Ζομπούλη Α., Δετοράκης Ι., Κουκά Ι., Παπαρίζου Ε., Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας. Παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα, 4-6/2/2010 Περίληψη: Perilipsi_11oGiriatrikoSinedrio


Σαζακλή Ε., Βανταράκης Α., Παπαπετροπούλου Μ. «Ταυτοποίηση περιβαλλοντικών στελεχών με SDS- PAGE ηλεκτροφόρηση των ολικών πρωτεϊνών των μικροβιακών κυττάρων», Προφορική Ανακοίνωση, Πρακτικά 18ου Εθνικού Συνεδρίου Μικροβιολογίας & Βιοπαθολογίας, Αθήνα.1998


«Επεξεργασία και διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων» (1996) Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργ.Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος.


Βανταράκης Α. & Μ. Παπαπετροπούλου. «Ανίχνευση εντεροϊών -αδενοϊών στα λύματα νοσοκομείου με μοριακές τεχνικές» Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Μικροβιολογίας, Θεσσαλονίκη 1996


Βανταράκης Α., Μ. Παπαπετροπούλου «Αναζήτηση αδενοϊών σε νερό πισίνας με nested-PCR» (1996) Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας με θέμα:«Η Δημόσια Υγεία στο Λυκόφως του 20ου αι», Αθήνα


16ο Συνέδριο Μικροβιολογίας, (1994) Πάτρα.