Κασκαφέτου Σ., Καλπουρτζή Ν, Στεργίου Γ, Καρακώστα Α, Γαβανά Μ, Βανταράκης Α, Ραχιώτης Γ, Χλουβεράκης Γ., Βούλγαρη Π, Αλαμάνος Ι, Τρυψιάνης Γ, Τουλούμη Γ., “Συσχέτιση της λοίμωξης HCV με δείκτες καρδειαγγειακής νόσου: Αποτελέσματα των εθνικών επιδημιολογικών μελετών”, Hprolipsis και ΕΜΕΝΟ. 15η Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS και Ηπατίτιδες” Αθήνα, 2017


Ο.Αναγνώστου, Α. Καλπουρτζή, Σ. Κασκαφέτου, Α.Καρακώστα, Μ. Γαβανά, Ραχιώτης, Γ. Χλουβεράκης, Π. βούλγαρη, Γ. Αλαμάνος, Γ. Τρυψιάνης, Γ. Τουλούμη “Παράγοντες που σχετίζονται με το ιστορικό εξέτασης για τους ιούς HBV, HCV και την αξιοπιστία των αυτοαναφερόμενων αποτελεσμάτων: Δεδομένα από την μελέτη”,  Hprolipsis.15ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό συνέδριο, Λάρισα 1ο Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης εργασίας, 2017


“Επιπολασμός κατάθλιψης και άγχους και συσχέτισή τους με κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες την περίοδο της οικοινομικής κρείσης στην Ελλάδα, Χριστοδουλάκη, Γ. Κωνσταντακόπουλος Δ. Πλουμπίδης, Α. Καρακώστα, Κ. Ψάρρος, Ν. Καλπουρτζή, Α. Μπένος, Α.  Βανταράκης, Γ. Ραχιώτης, Π. Βούλγαρη,  Γ. Χλουβεράκης, Γ. Τρυψιάνης, Ι. Αλαμάνος, Γ. Τουλούμη εκ μέρους της ΕΜΕΝΟ  Πανελλήνιο Ψυχιατρικό συνέδριο, 2017


Μάλφα Χ., Καραϊβάζογλου Α., Ασημακόπουλος Κ., Γουρζής Φ., Α.Βανταράκης «Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα ζωής και ψυχολογική δυσφορία σε εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Μέλος Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής, Αθήνα, 2016


Γκολφινοπούλου Μ., Γουρζής Φ., Α.Βανταράκης, «Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στη σωματική και γνωστική γήρανση», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Μέλος Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής, Αθήνα, 2016


Σουρής Ε., Κατριβάνου Α., Σακελλαρόπουλος Γ., Α.Βανταράκης, « Ο εθισμός στο διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι επιπτώσεις στη ζωή των μαθητών Ε’ και Στ’ Δημοτικού», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Μέλος Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής, Αθήνα, 2016


Μαργετάκη Α., Καρακώστα Α., Χαϊδιτς Μ., Βανταράκης Α., Χλουβεράκης Γ., Βούλγαρη Π., Παγκράτης Ν., Χατζηχριστοδούλου Χ., Τρυψιάνης Γ., Βουρλή Γ., Κουστένης Π., Στεργίου Γ., Τουλούμη Γ, Καρακατσάνη Ά. «Το κάπνισμα στην Ελλάδα: Πρώιμα Αποτελέσματα της Εθνικής Μελέτης Νοσηρότητας και παραγόντων κινδύνου (EMENO)». 24ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο, 26-29/11/2015 (Βραβεύτηκε σαν η 2η καλύτερη του συνεδρίου)


Χατζηπροδρομίδου Ι., Γεωργιάδης Γ., Αρβανιτίδου Μ., Α.Βανταράκης, Ανάρτηση, «Επιδημιολογία της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα 2006-2012»  4o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Μέλος Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής, Αθήνα, 2013


Χατζηπροδρομίδου Ι., Αποστόλου Θ., Γκαράνη-Παπαδάτου Τ., Α.Βανταράκης, Ανάρτηση, «Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων οροθετικών ιερόδουλων»  4o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Μέλος Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής, Αθήνα, 2013


Ε.Κοντογεώργου, Ι.Γιαννακόπουλος, Χ. Αυγερινού, Κ.Κουρέλης, Α.Βαρβαρήγου, Σ. Μανταγός, Α.Βανταράκης «Επιδημιολογικά, κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των πρόωρων νεογνών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝ Νεογνών του ΠΓΝΠ από το 1998», Ανάρτηση, 51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 2013