Επιμέλεια, Σύνταξη και Συγγραφή άρθρων σε Εβδομαδιαία Στήλη με τίτλο: «Η Δημόσια Υγεία στο Μικροσκόπιο» κάθε Τετάρτη, στο πλαίσιο του ένθετου Υγεία. Συντονισμός συντακτικής ομάδας αποτελούμενη από μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής του Παν/μιου Πατρών
Οι ανθρώπινες κοινωνίες θεωρούν την αναψυχή στην παραλία και το μπάνιο στη θάλασσα ως δραστηριότητες με θετικές επιπτώσεις για την υγεία. Αν και γενικά αυτό είναι σωστό, εντούτοις, υπάρχουν συχνές βιβλιογραφικές αναφορές λοιμώξεων και επιδημιών που έχουν συνδεθεί με την κολύμβηση σε θαλασσινά νερά που έχουν μολυνθεί με παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που περιέχονται […]


H παχυσαρκία στις μέρες μας παρουσιάζεται ως ένα διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο ιδιαίτερα στις βιομηχανικά αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν πρόκειται για μια απλή ασθένεια αλλά για ένα σύνδρομο με πολυπαραγοντικές συνέπειες το οποίο περιλαμβάνει μεταβολικές, γενετικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις. Η ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας δεν μπορεί να αποδοθεί σε γενετικό επίπεδο για το λόγο ότι το […]


«Αντιμικροβιακή δράση του χαλκού και Δημόσια Υγεία» Εφημ.Πελοπόννησος, 5/12/2010