Εditing and writing of articles in the weekly column with the title: “Public Health under the Microscope” ,under the insert ” Health”, Coordination of an editorial team consisting of postgraduate and undergraduate medical students of the University of Patras


Viruses can be found on our plate, 2013


Antimicrobial Action of Copper & Public Health, Peloponnisos Newspaper, 12/2010Οι ανθρώπινες κοινωνίες θεωρούν την αναψυχή στην παραλία και το μπάνιο στη θάλασσα ως δραστηριότητες με θετικές επιπτώσεις για την υγεία. Αν και γενικά αυτό είναι σωστό, εντούτοις, υπάρχουν συχνές βιβλιογραφικές αναφορές λοιμώξεων και επιδημιών που έχουν συνδεθεί με την κολύμβηση σε θαλασσινά νερά που έχουν μολυνθεί με παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που περιέχονται […]


H παχυσαρκία στις μέρες μας παρουσιάζεται ως ένα διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο ιδιαίτερα στις βιομηχανικά αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν πρόκειται για μια απλή ασθένεια αλλά για ένα σύνδρομο με πολυπαραγοντικές συνέπειες το οποίο περιλαμβάνει μεταβολικές, γενετικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις. Η ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας δεν μπορεί να αποδοθεί σε γενετικό επίπεδο για το λόγο ότι το […]