Διδασκαλία σε Προπτυχιακό επίπεδο 2015- Σήμερα «Επιδημιολογία Λοιμωδών Νόσων» στο Ε’ Εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Πατρών 2012- Σήμερα «Διατροφή Ανθρώπου και Υγεία» στο Ζ’ εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Πατρών 2007- Σήμερα «Υγιεινή» στο Δ’ Εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 2007- Σήμερα «Προληπτική Ιατρική, Προαγωγή Υγείας και Ιατρική της Κοινότητας» […]