«Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Δημόσια Υγεία», Δήμος Λιβαδέων, 2017


«Καινοτόμες εφαρμογές σε θέματα Δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος και τροφίμων» 5o FORUM ΥΓΕΙΑΣ, Πάτρα


«Αδυναμία πρόσβασης του Γενικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα της κρίσης. Αποτελέσματα από την εθνική μελέτη νοσηρότητας (ΕΜΕΝΟ)» 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, 13-15 Δεκεμβρίου 2016


«Κοινωνικές ανισότητες και Υπηρεσίες πρόληψης», Πρόεδρος, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 2016.


«Περιβάλλον και ωτορινολαρυγγολογία» 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ» Πάτρα, 2015


«Οι νέες τεχνολογίες στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων και του περιβάλλοντος και οι θετικές επιπτώσεις για τη Δημόσια Υγεία», 3o Forum Υγείας Πάτρας, 2015.


«Επιφανειακό Νερό και Δημόσια Υγεία», Αειφορική Διαχείριση Νερού ΑΔΕΠ, Πάτρα, 15/12/2014


«Ανερχόμενες λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών», Πρόεδρος στρογγυλού τραπεζιού, Πάτρα, 2014.


15ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, Πρόεδρος στρογγυλού τραπεζιού, 2014


«Οι ανισότητες και η έκθεση στους περιβαλλοντικούς Κινδύνους» Ομιλητής, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 2013.