Α. Βανταράκης, “Κοινωνικές ανισότητες, περιβάλλον & υγεία”, Νέα Υγεία, 09-10-11/2018

Ερευνητικό Πεδίο:

Psarouli Sofia, Evangelia Mavrikaki, Christos Alexopoulos, Dimitriou Gavriil, Apostolos Vantarakis, “Implementation of Health Promotion Programmes in Schools: An Approach to Understand Knowledge,  Perceptions and Barriers”, J Community Med Public Health 6: 233. DOI: 10.29011/2577-2228.100233 (pdf)

Ερευνητικό Πεδίο:

Ioanna P Chatziprodromidou, Maria-Eleni Dimitrakopoulou, Thomas Apostolou, Theodoa Katopodi, Elena Charalambous, Apostolos Vantarakis, “Hepatitis A and E in the Mediterranean: A systematic review”, Travel Medicine and Infectious Disease 47, 102283, DOI: 10.1016/j.tmaid.2022.102283  

Ερευνητικό Πεδίο:

Maria-Eleni Dimitrakopoulou, Apostolos Vantarakis, “Microbiological Factors of Food Quality for Risk Assessments in Europe: A Systematic Review”, Food Science and Quality Management.Vol.113, 2022, DOI: 10.7176/FSQM/113-03 (pdf)

Ερευνητικό Πεδίο:

Chatziprodromidou I, Dimitrakopoulou ME, Apostolou T, Vantarakis A , “COVID-19 and Environmental Factors. A PRISMA-Compliant Systematic Review”, J Environ Sci Public Health 2022; 6 (1): 001-014 , DOI: 10.26502/jesph.96120151 (pdf)

Ερευνητικό Πεδίο:

Sylvia Kaskafetou, Argiro Karakosta, Vana Sypsa, Natasa Kalpourtzi, Magda Gavana, Apostolos Vantarakis, George Rachiotis, Grigoris Chlouverakis, Grigoris Trypsianis, Paraskevi V. Voulgari, Yannis Alamanos, George Papatheodoridi, Giota Touloumi, “Hepatitis B, C and Human Immunodeficiency Virus Knowledge Among the General Greek Population: Results from Τhe Hprolipsis Nationwide Survey”, BMC Public Health 2022, DOI:10.21203/rs.3.rs-1149205/v1 (pdf)

Ερευνητικό Πεδίο:

“Applications of biosensors for bacteria and virus detection in food and water–A systematic review”, Journal of Environmental Sciences 111(8):367-379, DOI:10.1016/j.jes.2021.04.009 (pdf)

Ερευνητικό Πεδίο:

Maria-Eleni Dimitrakopoulou, Chrysoula Kotsalou, Maria Koudouna, Eleftheria Katechaki, Apostolos Vantarakis, “Potential biological  markers by DNA-based tools for determination of Greek PDO geographical origin and authenticity: “Avgotaracho Mesolonghiou” and “Vostizza currant””, J Hypertens 39 (5):1034–1039 (pdf)

Ερευνητικό Πεδίο:

Zoi Kotsiri, Jasmina Vidic, Apostolos Vantarakis, “Applications of biosensors for bacteria and virus detection in food and water–A systematic review”, Foods 2021, 10, 3143 (pdf)

Ερευνητικό Πεδίο:

Maria-Eleni Dimitrakopoulou, Chrysoula Kotsalou, Maria Koudouna, Eleftheria Katechaki, Apostolos Vantarakis, “Potential biological markers by DNA-based tools for determination of Greek PDO geographical origin and authenticity: “Avgotaracho Mesolonghiou” and “Vostizza currant””, JSFA Reports. 2021;1–9 (pdf)

Ερευνητικό Πεδίο: