Πρόσφατα εκλέχτηκα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, σαν μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Πάτρας


Είμαι μέλος του εθελοντικού οργανισμού Ecocity και συμμετέχω στην εκστρατεία Ecomobility