133. Twenty-first Century Epidemiology of Dyslipidemia in Greece: EMENO National Epidemiological Study

George S. Stergiou 1, *, Angeliki Ntineri 1, Ariadni Menti 1, Natasa Kalpourtzi 2,Charalambos Vlachopoulos 3, Evangelos N. Liberopoulos 4, Loukianos Rallidis 5,Dimitris Richter 6, Magda Gavana 7, Apostolos Vantarakis 8, Grigoris Chlouverakis 9,Christos Hajichristodoulou 10, Grigoris Trypsianis 11, Paraskevi V. Voulgari 12,Yannis Alamanos 13, Argiro Karakosta 2, Giota Touloumi 2

pdf

Hellenic Journal of Cardiology, Vol.69, January–February 2023, Pages 1-8 https://doi.org/10.1016/j.hjc.2022.10.002