Eρωτήματα για τη χωροθέτηση του ΣΜΑ που θέλουν επιτέλους απαντήσεις

Απόστολος Βανταράκης, Ήρα Κουρή

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Το ΤΕΕ βασιζόμενο σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια διερεύνησε σύμφωνα με δηλώσεις του κου Λοτσάρη, 23 υποψήφιους χώρους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πέντε πρώτοι χώροι που προκρίνονται είναι κατά σειρά μεγαλύτερης βαθμολογίας:

 1. Ξερόλακκα
 2. Παυλόκαστρο
 3. Μηχανική
 4. Ρηγανόκαμπος
 5. ΒΙΟΠΑ

Δεδομένου ότι η Ξερόλακκα λόγω του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου έπρεπε ήδη να έχει κλείσει, προχωράμε στις υπόλοιπες λύσεις. Όπως φαίνεται και από την συγκριτική αξιολόγηση των πιθανών χώρων τοποθέτησης ΣΜΑ, το Παυλόκαστρο είναι η επόμενη θέση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ΣΜΑ.

Ως “Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)” καλούνται οι σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα οχήματα από τον ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων».

Τα ερωτήματα όμως που δημιουργούνται είναι πολλά και άμεσα:

 • Γιατί επιλέχθηκε το Παυλόκαστρο από τα υπόλοιπα τρία εκτός Ξερόλακκας;
 • Ποιό είναι το κόστος μεταφοράς των απορριμματοφόρων στο Παυλόκαστρο;
 • Τι εγκατάσταση συνολικά θα κατασκευαστεί στο Παυλόκαστρο;
 • Θα περιλαμβάνει το πλυντήριο και το μηχανουργείο ή άλλες εγκαταστάσεις από την Ξερόλακκα;
 • Ποια είναι τα ανταποδοτικά οφέλη για τους κατοίκους; με λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα;
 • Τι είδος Σταθμός μεταφόρτωσης θα είναι; Ανοικτού ή κλειστού τύπου; Τι όγκου;
 • Υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη για όλη τη διαχείριση των απορριμμάτων από τη συλλογή μέχρι του ΦΛΟΚΑ;
 • Από πού θα γίνει η προμήθεια των χρημάτων για την αγορά του ΣΜΑ;
 • Αν γίνει από το ΕΣΠΑ από ποιο κωδικό θα γίνει και τι άλλο θα περιλαμβάνει η πρόταση;
 • Σε ποιο στάδιο είναι η άδεια από τη Δασική Αρχή; Πόση έκταση περιλαμβάνει;
 • Πως θα γίνεται η πρόσβαση των απορριμματοφόρων; Αν δεν υπάρχει πρόσβαση με ποια χρήματα θα κατασκευαστούν οι δρόμοι για την πρόσβαση των μεγάλων απορριμματοφόρων; Μέχρι τότε τι θα γίνεται;
 • Υπάρχει υγειονομική μελέτη συνολικά για την περιοχή (ρύπανση αέρα, ρύπανση νερών, ρύπανση εδάφους, πιθανή επιδημιολογική και δημογραφική μελέτη, κλπ.) και αν ναι από ποιους έχει γίνει;
 • Πόσα απορριμματοφόρα και τι όγκος σκουπιδιών θα περνούν ημερήσια προς το ΣΜΑ;
 • Τι πρόβλεψη υπάρχει για τους δρόμους πρόσβασης;
 • Πως θα αποφύγει η δημοτική αρχή να γίνει ΧΥΤΥ εκεί; Ποια θα είναι τα μέτρα που θα λάβει;
 • Πως θα ελέγχεται η ορθή λειτουργία του έργου; Θα υπάρχουν εποπτικά μέσα για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας;
 • Πόσα άτομα θα απασχοληθούν στο ΣΜΑ;
 • Τι γίνεται με την ανακύκλωση και τη διαλογή στη πηγή;
 • Γιατί δεν έγινε διαβούλευση με τους κατοίκους (σαν το παράδειγμα, http://sma-efkarpias.gr/)

Να ενημερώσουμε απλά ότι ο Δήμος Ευκαρπίας που λειτουργεί ΣΜΑ αφενός μεν έλαβε συγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα για τους κατοίκους, αφετέρου βρισκόταν σε διαβούλευση με τους κατοίκους για τουλάχιστον 1.5 χρόνο. Απλά για να μην νομίζουμε ότι η προχειρότητα και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής δεν είναι υπεύθυνη για την κατάσταση που έχουν περιέλθει τα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής μας.

Πως είναι δυνατόν να μην συμβαίνουν όλα αυτά τα έκτροπα στο δημοτικό συμβούλιο, που όλοι βέβαια τα καταδικάζουμε, αν δεν καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι τέτοιες αποφάσεις σε κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας, ανεξάρτητα αν έχει πλειοψηφία ή όχι, δεν λαμβάνονται με εκβιαστικά διλήμματα, με αστείες και πρόχειρες πρακτικές αλλά μόνο με συναίνεση η οποία προκύπτει από την εξαντλητική διαβούλευση όλων των μερών, την ενημέρωση των δημοτών, την ενεργοποίηση των θεσμών και βέβαια τις σταθερές, εξαρχής, και καλά μελετημένες θέσεις και απόψεις.

Πότε θα καταλάβει η δημοτική αρχή με την πρακτική του «αποφασίζω και διατάζω» που εφαρμόζει αλλά και την προχειρότητα που επιδεικνύει σε όλα τα κρίσιμα θέματα, ότι είναι αδύνατον να προχωρήσει τα σημαντικά ζητήματα της πόλης;

Και επιτέλους για όλες αυτές τις απίστευτες καταστάσεις που όλοι καταδικάζουμε, πότε θα σταματήσει η Δημοτική Αρχή να κατηγορεί όλους τους άλλους και θα αναλάβει κάποιος από τα μέλη της (αιρετά ή μη) την πραγματική ευθύνη που έχουν για την ελλιπή προετοιμασία υποβάλλοντας την παραίτησή τους;

Περιμένουμε τις απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα, όχι για μας, γιατί η προσπάθεια υποβάθμισης του δημοτικού συμβουλίου και των δημοτικών συμβούλων είναι προφανής εκ μέρους της δημοτικής αρχής, αλλά για την ενημέρωση των κατοίκων.