«Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Πατρών, 25/1/2010


«Θαλασσογενείς λοιμώξεις από ιούς και παράσιτα», Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, 11/6/2008


«Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή)» Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νεολαίας Ηφαίστου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης- Έβρου, Κομοτηνή, 12 Ιουλίου 2007