Maria Gangadi, Natasa Kalpourtzi, Magda Gavana, Apostolos Vantarakis, Gregory Chlouverakis, Christos Hadjichristodoulou, Gregory Trypsianis, Paraskevi V. Voulgari, Yannis Alamanos, Argiro Karakosta, Giota Touloumi, Anna Karakatsani, “Prevalence of tobacco smoking and association with other unhealthy lifestyle risk factors in the general population of Greece: Results from the EMENO study”, Tob. Prev. Cessation 2021;7(September):61,  DOI: 10.18332/tpc/140242 (pdf)


Maria-Eleni Dimitrakopoulou, Konstantina Matzarapi, Styliani Chasapi, Apostolos Vantarakis, Georgios A. Spyroulias, “Nontargeted 1H NMR fingerprinting andmultivariate statistical analysis for traceability of Greek PDO Vostizza currants”, J. Food Sci. 2021;1–13 (pdf)


Maria-Eleni Dimitrakopoulou & Apostolos Vantarakis, “Does Traceability Lead to Food Authentication? A Systematic Review from A European Perspective”, Food Reviews International, DOI: 10.1080/87559129.2021.1923028 (pdf)  


Ioanna P. Chatziprodromidou, Stella Chatziantoniou, George Vantarakis, and Apostolos Vantarakis, “Risk Factor Analysis of Children’s Exposure to Microbial Pathogens in Playgrounds” , Risk Analysis, Vol. 0, No. 0, 2021, DOI: 10.1111/risa.13752 (pdf)


George S. Stergiou, Ariadni Mentia, Natasa Kalpourtzi, Magda Gavana, Apostolos Vantarakis, Grigoris Chlouverakis, Christos Hajichristodoulou, Grigoris Trypsianis, Paraskevi V. Voulgari, Yannis Alamanos, Argiro Karakosta, and Giota Touloumi, “Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Greece: EMENO national epidemiological study”, jhypertension Vol 39  Number 5 May 2021 (pdf)


Despoina Gkentzi, Charalampia Tsagri, Eirini Kostopoulou, Sotirios Fouzas, Apostolos Vantarakis, Gabriel Dimitriou & Anastasia Varvarigou, “Attitudes and beliefs of parents about routine childhood vaccination in Greece”, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 17:9, 3066-3072, DOI: 10.1080/21645515.2021.1914805 (pdf)


Ariadni Menti, Natasa Kalpourtzi, Magda Gavana, Apostolos Vantarakis, Paraskevi V. Voulgari, Christos Hadjichristodoulou, Eugenia Gkaliagkousi, Michael Doumas, Rigas G. Kalaitzidis, Manolis S. Kallistratos, Argiro Karakosta, Vasiliki Katsi, Xenophon Krokidis, Efstathios Manios, Maria Marketou, Angeliki Ntineri, John A. Papadakis , Dimitrios Papadopoulos, Pantelis Sarafidis, Grigoris Trypsianis, Michail Chatzopoulos, Grigoris Chlouverakis, Yannis Alamanos, Pantelis Zebekakis, Giota Touloumi, […]


George Stergiou1, Ariadni Menti1, Natasa Kalpourtzi2, Magdalini Gavana3, Apostolos Vantarakis4, Gregory Chlouverakis5, Christos Hadjichristodoulou6, Gregory Trypsianis7, Paraskevi Voulgari8, Yannis Alamanos9, Argiro Karakosta2, Giota Touloumi2. 1Hypertension Center STRIDE-7, University of Athens, Third Department of Medicine, Sotiria Hospital, Athens, GREECE, 2Department of Hygiene, Epidemiology & Medical Statistics, Athens University Medical School, Athens, GREECE, 3Department of Primary Care, […]


Chrysa Androutsopoulou 1, Spyridoula D. Christopoulou 2, Panagiotis Hahalis 3, Chrysoula Kotsalou 1, Fotini N. Lamari 2 and Apostolos Vantarakis, “Evaluation of essential oils and extracts of rose geranium and rose petals as natural preservatives in terms of toxicity, antimicrobial, and antiviral activity”, Pathogens 2021, 10, 494, DOI: 10.3390/pathogens10040494 (pdf)  


Konstantinos Makrilakis a,b,*, Natasa Kalpourtzi c, Ioannis Ioannidis a,d, Stella Iraklianou a,e, Athanasios Raptis a,f, Alexis Sotiropoulos a,g, Magda Gavana h, Apostolos Vantarakis i, Maria Kantzanou c, Christos Hadjichristodoulou j, Grigoris Chlouverakis k, Grigoris Trypsianis l, Paraskevi V. Voulgari m, Yannis Alamanos n, Giota Touloumi c,1, Stavros Liatis a,b,1, on behalf of EMENO Study Group”Prevalence […]