9. «Αναδυόμενοι μικροοργανισμοί και εμφιαλωμένα νερά», 2004

«Αναδυόμενοι μικροοργανισμοί και εμφιαλωμένα νερά» 13/5/2004. Εταιρεία μελέτης μικροβιολογικής ποιότητας υδατίνου περιβάλλοντος» Αθήνα Ε.Ι.Ε, 2004