87. Hprolipsis study group. Treatment cascade of hepatitis B and C in general, migrant and Roma populations

Touloumi, A.Karakosta, S.Kaskafetou, I.Petraki, O.Anagnostou, M.Gavana, G. Papatheodoridis, A.Kalpourtzi, T.Mimikou, T.Antypas, M.Kantzanou, G.Rachiotis, A.Vantarakis, G Chlouverakis, P Voulgari, Y Alamanos, G Trypsianis, V Sypsa, “Hprolipsis study group. Treatment cascade of hepatitis B and C in general, migrant and Roma populations” Journal of Hepatology 66 (1), S71-S72

(pdf)