8. «Υγειονομικές επιπτώσεις από την απόρριψη βοθρολυμάτων στη Θάλασσα», 2013

«Υγειονομικές επιπτώσεις από την απόρριψη βοθρολυμάτων στη Θάλασσα», Κεντρικός Ομιλητής, Προοδευτικός Σύλλογος «Απόλλων», 28/8/2013