7. Εντερόκοκκοι στο Περιβάλλον. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία

Φιλιππίδου Σ., Α. Βανταράκης «Εντερόκοκκοι στο Περιβάλλον. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία» 2011, Ιατρική 2011, 100(2):113—126