6. «Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», 2011

«Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», Κεντρικός Ομιλητής, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μπεγουλακίου, 23/11/2011