56. «Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Δημόσια Υγεία», 2017

«Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Δημόσια Υγεία», Δήμος Λιβαδέων, 2017