55. «Καινοτόμες εφαρμογές σε θέματα Δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος και τροφίμων», 2017

«Καινοτόμες εφαρμογές σε θέματα Δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος και τροφίμων» 5o FORUM ΥΓΕΙΑΣ, Πάτρα