53. «Κοινωνικές ανισότητες και Υπηρεσίες πρόληψης», 2016

«Κοινωνικές ανισότητες και Υπηρεσίες πρόληψης», Πρόεδρος, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 2016.