51. «Οι νέες τεχνολογίες στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων και του περιβάλλοντος και οι θετικές (…)», 2015

«Οι νέες τεχνολογίες στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων και του περιβάλλοντος και οι θετικές επιπτώσεις για τη Δημόσια Υγεία», 3o Forum Υγείας Πάτρας, 2015.