5. «Ο ρόλος των Δήμων στην προώθηση των ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες», 2011

«Ο ρόλος των Δήμων στην προώθηση των ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες», Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αίθουσα Πολυχώρου Αργύρη, 16/5/2011