49. «Ανερχόμενες λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών», 2014

«Ανερχόμενες λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών», Πρόεδρος στρογγυλού τραπεζιού, Πάτρα, 2014.