47. «Οι ανισότητες και η έκθεση στους περιβαλλοντικούς Κινδύνους», 2013

«Οι ανισότητες και η έκθεση στους περιβαλλοντικούς Κινδύνους» Ομιλητής, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 2013.