3. «Τεχνικές απομόνωσης ιών εντερικής προέλευσης από το υδάτινο περιβάλλον», 2000

Βανταράκης Α. «Τεχνικές απομόνωσης ιών εντερικής προέλευσης από το υδάτινο περιβάλλον». Ανασκόπηση 2000. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας. 45(6): 650