4. «Επεξεργασία και διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων», 1996

«Επεξεργασία και διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων» (1996) Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργ.Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος.