2. «Ιοί εντερικής προέλευσης στο υδάτινο περιβάλλον», 1999

Βανταράκης Α. «Ιοί εντερικής προέλευσης στο υδάτινο περιβάλλον» Ανασκόπηση, 1999. ΙΑΤΡΙΚΗ, 76(5):420-430.