2. «Θαλασσογενείς λοιμώξεις από ιούς και παράσιτα», 2008

«Θαλασσογενείς λοιμώξεις από ιούς και παράσιτα», Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, 11/6/2008