16. “Οφείλεται η εμφάνιση νέων λοιμωδών νοσημάτων στην κλιματική αλλαγή;”, Εφημ. Πελοπόννησος 8/2010