16. «Βροχοπτώσεις & Επιδημίες Υδατογενών Νοσημάτων», 2008

«Βροχοπτώσεις & Επιδημίες Υδατογενών Νοσημάτων», Στρογγυλό τραπέζι «Κλιματικές Αλλαγές & Δημόσια Υγεία», 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Θεσσαλονίκη, 9-12 Απριλίου 2008