14. «Υδάτινοι Αποδέκτες και Δημόσια Υγεία», Εφημερ. Πελοπόννησος 6/2010