14. «Μικροβιολογία νερού: Ο ρόλος της στην ποιότητα του πόσιμου νερού», 2006

«Μικροβιολογία νερού: Ο ρόλος της στην ποιότητα του πόσιμου νερού». 1Ο Συνέδριο Διεπιστημονικής Εταιρείας Δημ. Υγιεινής Τροφίμων, HELEXPO, Θεσσαλονίκη, 5-6 Ιουνίου 2006