13. «Μικροβιολογία νερού: από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή», 2006

«Μικροβιολογία νερού: από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή», Διημερίδα του Δήμου Χανίων, Δ.Χανίων & ΚΕΔΚΕ & ΕΔΕΥΑ, Χανιά 22-23/3/2006