12. «Ημερίδα για τις λοιμώξεις που μεταδίδονται με φορείς», 2015

«Ημερίδα για τις λοιμώξεις που μεταδίδονται με φορείς», Συντονιστής/Πρόεδρος, Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος, Χαλανδρίτσα, 31/10/2015