12. «Ο ρόλος των Βιοεπιστημών στη Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας», 2006

«Ο ρόλος των Βιοεπιστημών στη Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας» Ημερίδα με θέμα το ρόλο των Βιοεπιστημών, Πανελλήνια Εταιρεία Βιοεπιστημόνων, Πάτρα 4/2/2006