Υποβληθέντα ή υπο προετοιμασία άρθρα

7. Βανταράκης Α. «Norο-ιοί: Eπιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία και διαχείριση επιδημιών»,

6. Angeliki Birmpa, Spiros Paparrodopoulos, Vasiliki Sfika, Apostolos Vantarakis «Efficacy of non thermal technologies in the microbial inactivation of fresh ready-to-eat cherry tomatoes»

5. I.Chatziprodromidou, M. Bellou, A. Birmpa, S. Paparrodopoulos, G.Vantarakis, P. Kokkinos, A. Vantarakis Viral Outbreaks Linked To Fresh Produce Consumption the last two decades: A Systematic Review

4. Petros A. Kokkinos, Hera Karayanni, Alexandra Meziti, Ria Feidaki, Spyros Paparrodopoulos, Apostolos Vantarakis. Assesment of the virological quality of marine and running surface waters in NW Greece. A case study. Environmental Monitoring and Assessment

3. Papachatzi, S. Paparrodopoulos, V. Papadopoulos, G.Decavalas, G.Dimitriou, A.Vantarakis Maternal Prepregnancy obesity and children later life’s outcomes: A Prospective case control study

2. Angeliki Birmpa; Panagiota Constantinou; Christos Dedes; Maria Bellou; Eleni Sazakli; Michalis Leotsinidis; Apostolos Vantarakis. Antibacterial and antiviral effect of essential oils combined with non-thermal disinfection technologies

1. C.S. Malfa, K. Karaivazoglou, C. Asimakopoulos, F. Gourzis, A. Vantarakis, Psychological distress and health-related quality of life in public sector personnel: implications for policy and practice submitted BMC Public Health