110. Opportunistic screening for hypertension: what does it say about the true epidemiology?

Ariadni Menti, Natasa Kalpourtzi, Magda Gavana, Apostolos Vantarakis, Paraskevi V. Voulgari, Christos Hadjichristodoulou, Eugenia Gkaliagkousi, Michael Doumas, Rigas G. Kalaitzidis, Manolis S. Kallistratos, Argiro Karakosta, Vasiliki Katsi, Xenophon Krokidis, Efstathios Manios, Maria Marketou, Angeliki Ntineri, John A. Papadakis , Dimitrios Papadopoulos, Pantelis Sarafidis, Grigoris Trypsianis, Michail Chatzopoulos, Grigoris Chlouverakis, Yannis Alamanos, Pantelis Zebekakis, Giota Touloumi, George S. Stergiou, “Opportunistic screening for hypertension: what does it say about the true epidemiology?”, Journal of Human Hypertension, DOI: 10.1038/s41371-021-00532-5

(pdf)