11. «Διαχείριση Επειγόντων & Ειδικών Περιστατικών σε σχολικές μονάδες», 2015

«Διαχείριση Επειγόντων & Ειδικών Περιστατικών σε σχολικές μονάδες» Πρόεδρος τραπεζιού, Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΔΥΚΠΟ), 17-18/10/2015.