11. «Ιοί και Παράσιτα στις κολυμβητικές δεξαμενές», 2005

«Ιοί και Παράσιτα στις κολυμβητικές δεξαμενές» Ημερίδα με θέμα τις κολυμβητικές δεξαμενές. Εταιρεία μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας υδατίνου Περιβάλλοντος-EQUASE, Αθήνα Μάρτιος 2005