10. Η Μοριακή Επιδημιολογία στη Διερεύνηση Επιδημιών

Α.Βανταράκης, Π.Κόκκινος, “Η Μοριακή Επιδημιολογία στη Διερεύνηση Επιδημιών”, ΚΕΕΛΠΝΟ Newsletter Σεπτέμβριος 2013