1. 16ο Συνέδριο Μικροβιολογίας, 1994

16ο Συνέδριο Μικροβιολογίας, (1994) Πάτρα.