1. «Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή)», 2007

«Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή)» Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νεολαίας Ηφαίστου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης- Έβρου, Κομοτηνή, 12 Ιουλίου 2007