Όλοι έχουμε ευθύνες για το δημοτικό συμβούλιο

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε από μερίδα του τοπικού ηλεκτρονικού και γραπτού τύπου, μία συστηματική προσπάθεια να αναδεικνύονται και να προβάλλονται ως σημαντικά πολιτικά ζητήματα, κάποια μεμονωμένα περιστατικά έντονης έως και βίαιης συμπεριφοράς δημοτικών συμβούλων τα οποία σε καμία περίπτωση αφενός δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου, αφετέρου δεν αποτελούν το σημαντικότερο γεγονός των συνεδριάσεων του Σώματος. Ενώ λοιπόν, θα έπρεπε να ενημερώνονται οι συμπολίτες μας για τα θέματα που συζητούνται, για τις αποφάσεις που παίρνονται και για τις πολιτικές θέσεις που διατυπώνονται, τελικά, η εικόνα που διαχέεται για το τοπικό κοινοβούλιο είναι απαξιωτική και προσβλητική τόσο για το θεσμό όσο και τους συμμετέχοντες σε αυτόν.  apopseis_1_2_2013