Τοπικό Συμβούλιο Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή

Πρόσφατα εκλέχτηκα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, σαν μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Πάτρας