12. “Παχυσαρκία και Ενεργά βιντεοπαιχνίδια” Εφημ. Πελοπόννησος 6/2/2011

H παχυσαρκία στις μέρες μας παρουσιάζεται ως ένα διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο ιδιαίτερα στις βιομηχανικά αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν πρόκειται για μια απλή ασθένεια αλλά για ένα σύνδρομο με πολυπαραγοντικές συνέπειες το οποίο περιλαμβάνει μεταβολικές, γενετικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις. Η ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας δεν μπορεί να αποδοθεί σε γενετικό επίπεδο για το λόγο ότι το γονιδιακό απόθεμα δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά από το 1980 έως το 1994. Ως εκ τούτου, οι κύριες ανησυχίες των μελετών θα πρέπει να είναι οι αλλαγές τόσο στη διατροφή όσο και στη σωματική δραστηριότητα.
Πλήρες άρθρο:paxisarkia_e-games