Μονογραφίες-Σημειώσεις

2013 Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας Πανεπιστημίου Πατρών, Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Παν/μιου Πατρών
2008 Ιοί υδατογενούς και τροφιμογενούς προέλευσης, Σημειώσεις για ΤΕΙ Λάρισας
2010-2012 Σημειώσεις μαθήματος Μοριακή και Γενετική Επιδημιολογία: (Ε’ Εξάμηνο, Ιατρική Σχολή
2008-2012 Σημειώσεις μαθήματος Υγιεινή I: (Δ’ Εξάμηνο, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Πατρών)
2004-2008 Εργαστηριακές σημειώσεις στην Υγιεινή-Επιδημιολογία: (Ε’εξάμηνο, Ιατρικό Τμήμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
2004-2008 Συμπληρωματικές σημειώσεις βιβλίου Υγιεινής (Ε’ εξάμηνο, Ιατρικό τμήμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
2004-2007 Σημειώσεις στην Επιδημιολογία Λοιμωδών Νόσων (Στ’ Εξάμηνο, Ιατρικό  Τμήμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
2006 Σημειώσεις με θέμα: Βιολογικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας για το Μ.Π.Σ «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας»