Μέλος του Ecocity

Είμαι μέλος του εθελοντικού οργανισμού Ecocity και συμμετέχω στην εκστρατεία Ecomobility